Vytisknout

Zemská observatoř NASA: Rozsáhlé lámání mořského ledu v Beaufortově moři

Napsal Jiří Šmída. Posted in Uncategorised

VIIRS img uvodProjekt NASA (National Aeronautics and Space Administration) nazvaný prostě Earth Observatory (Zemská observatoř) je založen na vhodném výběru satelitního snímku Země a jeho interpretaci pojaté vždy zajímavým způsobem. Výsledkem je úspěšná popularizace odborné práce celé agentury, jejího výzkumného vesmírného programu. Hlavním kritériem výběru snímků přitom je možnost poukázat na nějaké přírodní riziko - požáry, tropické a písečné bouře, vulkanickou činnost, záplavy. Jak ukazuje ale příklad v tomto článku, série snímků pořízená senzorem VIIRS v termální části elektromagnetického spektra může názorně vizualizovat i běžné přírodní jevy, jakkoliv plošně těžko představitelné.

Přečtěte si o dalším příkladu aplikace dálkového průzkumu Země, tentokrát ve výzkumu arktického mořského ledu.

Vytisknout

Landsat 8 poslal první data - a je to skvělé!

Napsal Jiří Šmída. Posted in Uncategorised

web lansat img1Konec měsíce března byl v americké NASA jistě úspěšný. Jejich nový satelit systému Landsat s pracovním označením Landsat Data Continuity Mission (zkráceně LDCM) poslal první data. Následovalo zpracování ve dvou spektrálních kombinacích a výsledek je skutečně již na první pohled zajímavý. Přečtěte si více v tomto článku, který je volně vytvořen z anglicky psané originální zprávy NASA.

Vytisknout

řešené projekty

Napsal Jiří Šmída. Posted in Uncategorised

 


icon menusm kontaktNeoCartoLink: Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace
Supporting the creation of a national network of new generation of Cartography

Projekt síťování českých univerzitních i privátních odborných pracovištích zabývajících se novými přístupy v kartografii.

logo neocartolonk bile pozadi 250px

Hlavní řešitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Partneři sítě: Masarykova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Geodézie On Line, spol. s r.o., T-MAPY spol. s r.o.

Období řešení: 1. 5. 2012 - 30. 4. 2014

icon menusm weblinks www

 


icon menusm kontaktZapojení týmu KLIMATEXT do mezinárodní spolupráce
Strengthening international cooperation of the KLIMATEXT research team

Projekt podporující vytvoření mezinárodního výzkumného týmu statistiků a klimatologů.

logo klimatext

Hlavní řešitel: Technická univerzita v Liberci

Období řešení: 1. 10. 2011 - 30. 9. 2014

icon menusm weblinks www

 


icon menusm kontaktPříhraničí 2.0
Grenzraum 2.0

Mezinárodní projekt si vzal za cíl vytvořit prostor pro spolupráci deseti studentů naší fakulty, deseti Přírodovědecké fakulty UJEP a deseti německých studentů Technické univerzity v Chemnitz. Během dvacetišesti měsíců jeho řešení se tato skupina setká na několika víkendových i týdenních akcích s cílem nejen se seznámit s teorií (přeshraniční instituce, regionální politika, prjektové řízení), ale především s cílem vytvořit konkrétní návrhy příhraničních projektů.

grenzraum

Hlavní řešitel: Technická univerzita v Chemnitz

Partneři: Technická univerzita v Liberci, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Období řešení: 1. 10. 2012 - 30. 11. 2014

icon menusm weblinks www

S podporou Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR

OPVK hor zakladni logolink CB cz

 

Copyright © 2012 Katedra aplikované matematiky | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | Technická univerzita v Liberci

Built with HTML5 and CSS3

Powered by Warp Theme Framework