Vytisknout

řešené projekty

Napsal Jiří Šmída. Posted in Uncategorised

 


icon menusm kontaktNeoCartoLink: Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace
Supporting the creation of a national network of new generation of Cartography

Projekt síťování českých univerzitních i privátních odborných pracovištích zabývajících se novými přístupy v kartografii.

logo neocartolonk bile pozadi 250px

Hlavní řešitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Partneři sítě: Masarykova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Geodézie On Line, spol. s r.o., T-MAPY spol. s r.o.

Období řešení: 1. 5. 2012 - 30. 4. 2014

icon menusm weblinks www

 


icon menusm kontaktZapojení týmu KLIMATEXT do mezinárodní spolupráce
Strengthening international cooperation of the KLIMATEXT research team

Projekt podporující vytvoření mezinárodního výzkumného týmu statistiků a klimatologů.

logo klimatext

Hlavní řešitel: Technická univerzita v Liberci

Období řešení: 1. 10. 2011 - 30. 9. 2014

icon menusm weblinks www

 


icon menusm kontaktPříhraničí 2.0
Grenzraum 2.0

Mezinárodní projekt si vzal za cíl vytvořit prostor pro spolupráci deseti studentů naší fakulty, deseti Přírodovědecké fakulty UJEP a deseti německých studentů Technické univerzity v Chemnitz. Během dvacetišesti měsíců jeho řešení se tato skupina setká na několika víkendových i týdenních akcích s cílem nejen se seznámit s teorií (přeshraniční instituce, regionální politika, prjektové řízení), ale především s cílem vytvořit konkrétní návrhy příhraničních projektů.

grenzraum

Hlavní řešitel: Technická univerzita v Chemnitz

Partneři: Technická univerzita v Liberci, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Období řešení: 1. 10. 2012 - 30. 11. 2014

icon menusm weblinks www

S podporou Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR

OPVK hor zakladni logolink CB cz

 

Copyright © 2012 Katedra aplikované matematiky | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | Technická univerzita v Liberci

Built with HTML5 and CSS3

Powered by Warp Theme Framework