Grenzraum2.0/Příhraničí2.0

Vytisknout

Projekt Grenzraum v polovině

Napsal Jiří Šmída. Posted in grenzraum

Projekt Příhraničí 2.0 podpořený finančními prostředky z programu Cíl 3 se dostává do své druhé poloviny. Do projektu je zapojeno 14 studentů Technické univerzity, kteří společně se svými vrstevníky studujícími na univerzitách v Ústí nad Labem a v německém Chemnitz dělají vše proto, aby získali potřebné odborné znalosti a dovednosti pro přípravu projektů zaměřených na příhraničí a přeshraničí. Jejich prací prolínající se celým projektem je jimi zvolené téma, které zpracovávají do podoby projektu, jaký by mohl být podkladem pro žádost o udělení grantu. K tomu účelu si studenti vytvořili pracovní skupiny, v jejichž kruhu řeší všechny odborné otázky potřebné pro formulaci cílů, výstupů, zdůvodnění potřebnosti, možných rizik v realizaci projektu a dalších částí obvyklých pro skutečné projektové žádosti.

Součástí projektu jsou víkendová setkání, jako je to zatím poslední, prosincové v německém klášteře St. Marianthal u Ostritz. V Marienthalu, stejně jako před tím v Krásné Lípě, na Jizerce či v Laubuschi, studenti komunikují s odborníky, lektory. A především navzájem se svými kolegy z partnerských univerzit. Krom zajímavých měkkých dovodností a odborných znalostí získávají i nové kontakty, jejichž potenciál se může jednou v budoucnu ukázat jako prospěšný pro jejich odbornou dráhu.

1474386 253788464778568 700519601 n

Partneři projektu Grenzraum 2.0/Příhraničí 2.0

S podporou Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR

OPVK hor zakladni logolink CB cz

 

Copyright © 2012 Katedra aplikované matematiky | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | Technická univerzita v Liberci

Built with HTML5 and CSS3

Powered by Warp Theme Framework