Print

Absolventská stáž - výběrové řízení

Written by Jiří Šmída. Posted in neocartolink

Studujete nebo jste nedávno dostudovali? Pro absolventy "liberecké geografie", tedy studijního programu Geografie na liberecké Technické univerzitě, je určena nabídka místa stážisty. Čtěte dále...

Místa absolventské odborné stáže

Nabízím:

  • spolupráci na řešení odborných výzkumných projektů z oblasti GIS a kartografie
  • zapojení do činností v projektovém řízení projektů ESF OP VK
  • účast na odborných akcích a konferencích v ČR pořádaných partnery projektu NeoCartoLink (finančně hrazenou z rozpočtu projektu)
  • finanční odměnu 6 tis. Kč hrubého měsíčně
  • spolupráci do dubna 2014
  • potvrzení o absolvování stáže

Očekávám:

  • uchazeče o místo v posledním roce studia magisterského oboru na jiné, než liberecké univerzitě nebo čerstvého absolventa nejvýše jeden rok po absolvování magisterského nebo inženýrského stupně, případně studenta v doktorském studijním programu; ve všech případech absolventa bakalářského stupně program Geografie na FP TUL
  • schopnost odborné práce s využitím GIS a kartografie
  • kreativitu, schopnost samostatně řešit zadané úkoly
  • spolupráci v rozsahu 10 hod. týdně

Termín pro podání přihlášek:

nejpozději do 13. 10. 2013 odešlete elektronicky na mou adresu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) životopis a motivační dopis. Doklady o vzdělání a další praxi postačuje zaslat naskenované, není nutné jejich úřední ověření. Prosím o šíření informace mezi další potenciální zájemce.