Print

Ohlédnutí za exkurzí v budově Správy KRNAP

Written by Daniel Vrbík. Posted in neocartolink

V dubnu jsme připravili pro studenty se zájmem o geoinformatiku a její využití v praxi odbornou exkurzi do budovy Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. A jak exkurze nakonec proběhla?

Exkurze byla naplánována na pátek 18. dubna. Z Liberce jsme se vydali přímo do pomyslné brány Krkonoš města Vrchlabí, kde se nachází sídlo Správy Krkonošského národního parku.

Na úvod nás zavedla Mgr. Jitka Vavrušková pracovnice environmentálního vzdělávání do nově zrekonstruované klášterní zahrady, o které nám velice poutavě popovídala. Na geologické stezce jsme si osvěžili znalosti krkonošských hornin. Následovala prohlídka nově vybudovaného Krkonošského centra environmentálního vzdělávání zvaného „Krtek“ opět s výkladem Mgr. Jitky Vavruškové. Zde nás velice zaujalo, že architektonický ráz střechy budovy byl modelován podle hřbetů Krkonoš.

Po prohlídce „Krtka“ se ujal slova geoinformatik Krkonošského národního parku Ing. Zdeněk Široký. Ve své přednášce nám představil, jakým způsobem si KRNAP obstarává geografická data, pohovořil také o způsobu uložení dat. Předvedl a popsal nám také možnosti praktického využití nástrojů GIS při územním rozhodování na konkrétních příkladech (jednalo se spíše pouze o vizualizace různých témat, protože na analýzy pracovníkům GIS nezbývá čas). Informace o nových datech z laserscanningu a možnostech jejich využití doplnil geoinformatik Jan Pačák.

Na závěr exkurze si pro nás pánové připravili pravděpodobně nejzajímavější část z celé exkurze. Vrátili jsme se do prostor klášterní zahrady a Jan Pačák nám s odborným výkladem představil UAV – mikrooktokopter. Malý vrtulník, který pracovníci správy využívají při dálkovém průzkumu Země respektive území KRNAP. Poté už nás čekal jen oběd a návrat zpět do Liberce.

Účastníci exkurze hodnotili návštěvu sídla Správy KRNAP pozitivně. Opět se studenti setkali s geoinformatickou praxí, což je může motivovat k další práci a studiu.  

autor: Jaroslav Nýdrle