Print

projekt NeoCartoLink odstartoval

Posted in neocartolink

clanek neocartolink Koordinační schůzkou odstartoval 2. května na Přírodovědecké fakultě v Olomouci dvouletý ESF projekt NeoCartoLink.

Projekt si klade za cíl vytvořit spolupracující národní síť excelentních pracovišť zabývajících se využíváním moderních metod v kartografii. Ať už se jedná o pedagogickou, výzkumnou nebo aplikační oblast, veřejnou či soukromou sféru. 

 

Do projektu je zapojenu celkem 12 partnerů včetně Technické univerzity v Liberci. Jejich spoluprací a také samostanými aktivitami, jako např. účast na zahraničních stážích a konferencích, dojde k vzájemnému transferu poznatků a vědomostí, zvýšení úrovně poznání v oborech s kartografií souvisejících a celkově ke zlepšení konkurenceschopnosti české kartografie.

V rámci projektu proběhne řada vzdělávacích akcích určených pro cílové skupiny:

  • studenti vysokých škol z bakalářského, magisterského a doktorského programu
  • akademičtí a odborní pracovníci vysokých škol zabývající se kartografickými disciplínami
  • pracovníci výzkumné a aplikační sféry, jež se zabývají vývojem a výzkumem v oblasti dílčích disciplín kartografie.

O chystaných akcích v rámci projektu vás budeme průběžně informovat.

 

Více se dozvíte na stránkách projektu www.neocartolink.cz