Print

proběhl Student GIS projekt 2012

Written by Jiří Šmída. Posted in News

clanek GIS student projekt2 Jednou z významných tuzemských akcí, které studentům vysokých škol dává možnost porovnat své odborné práce, je Student GIS projekt. Akci pořádá společnost ARCDATA Praha zastupující v Česku americkou ESRI s jejich produktovou řadou ArcGIS. Není proto divu, že i základní podmínkou účasti v soutěži je využití produktů ESRI. Nicméně přes toto omezení, které mohou někteří skalní vyznavači všeho striktně nekomerčního vnímat jako zásadní a nepřekonatelné, je tato akce již tradiční a pro zvyšování kvality práce studentů dost významná.

Letošní ročník proběhl v polovině září, výsledky jsou vyhlášeny a sborník příspěvků zveřejněn. Protože jsem měl možnost se zúčastnit akce osobně, rád bych zde (pro naše liberecké studenty) sepsal několik postřehů.

 Postřehy a poznámky v bodech:

 • líbí se mi každoroční změna místa konání - pražská Česká zemědělská univerzita (Fakulta životního prostředí a její katedra geoinformatiky a územního plánování) je sice pro Liberečáka přesně na opačné straně Prahy, zato v moderních prostorech a díky zaměření některých oborů téměř "uprostřed botanické zahrady"
 • letos mohu soudit celkově akci především díky sekci magisterských a doktorských prací, kam jsem byl organizátory usazen jako člen odborné poroty
 • zastoupení: 10 univerzity z celé republiky, mírná převaha UPOL,  ZČU, ČVUT
 • hned 4 práce na téma 3D modelování budov
 • (téměř) všechny práce na dobré úrovni, zajímavé analýzy, ale schopnost prezentovat své výsledky o dost nižší
 • porotu vždy zajímala aplikovatelnost výsledků práce (kdo a jak výsledky použije/použil?)
 • porotu vždy zaujmou GIS analýzy a originální aplikační oblasti

Pro zajímavost - kritéria, podle kterých porotci práce hodnotili (převzato z hodnotícího formuláře):

 • aktuálnost, potřebnost a využitelnost v praxi (zda se jedná o zpracování aktuální problematiky, komu a jak může být práce prospěšná)
 • správnost (zda je daný problém správně řešený)
 • inovativnost, náročnost a originalita využití metod GIS (základní vizualizace vs. jednoduché analýzy vs. komplexní analýzy, tvorba vlastních modelů)
 • úroveň prezentace a způsob diskuze (přednes a srozumitelnost, schopnost reagovat na otázky a správně je zodpovědět)

Sborník všech soutěžních prací je zveřejněn na webu soutěže, stahujte, studujte, nechte se inspirovat.

Sborník

Výsledková listina