Print

ohlédnutí za exkurzí na kartografická pracoviště v Praze

Posted in Uncategorised

V květnu jsme pro studenty s hlubším zájmem o kartografii uspořádali odbornou exkurzi na dvě pracoviště v Praze. A jak to dopadlo?

Exkurze byla naplánována na poslední květnový den a naše kroky toho dne směřovaly ke dvěma cílům. Dopoledne jsme měli naplánováno přijetí v sídle společnosti Mapy.cz a odpoledne potom program ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém ve Zdibech.

V první části dne jsme se dozvěděli od produktového manažera Mapy.cz Aleše Vitingera o technologických aspektech a pozadí provozu služeb poskytovaných v rámci portálu mapy.cz a jeho architektuře. Nastínil také plány portálu na budoucí zlepšení a doplnění služeb. Následovala přednáška Pavla Žemlíka, ředitele firmy Mapy.cz o praktické práci kartografického oddělení firmy. Ve svém příspěvku se dotkl především tvorby a aktualizace mapových podkladů. Během přednášky se sešla řada praktických dotazů, především na používaný software, postupy využívanými při správě datových podkladů pro grafické produkty. Jelikož je lepší jednou vidět, než-li třikrát slyšet, naší návštěvu jsme zakončili přímo na pracovišti kartografické redakce, kde jsme měli možnost seznámit se s tvorbou map v akci. Viděli jsme, že pro převážnou většinu procesů využívají program OCAD. Podívali jsme se, jak probíhá oprava chyb v mapách a jako bonus jsme si vyzkoušeli mapy pro nevidomé. Bohužel, ani dvojnásobek času, který jsme měli pro dopolední část vyhrazenu by zřejmě nestačil k zodpovězení všech otázek. Ve VÚGTK nás již čekali a museli jsme se Mapy.cz a jejich pracovníky rozloučit.

Ve Zdibech, kde VÚGTK sídlí nás po obědě čekalo několik teoretických přednášek jednak k samotné struktuře ústavu a jeho pozici v rámci státní správy i výzkumného prostoru v Čechách. Dále jsme se seznámili se základními produkty, které VÚGTK, konkrétně Oddělení GIS a KN pro některé instituce státní správy vytváří. Většina účastníků už ale netrpělivě očekávala praktickou část odpoledního programu, která měla zahrnovat také prohlídku unikátního zařízení pro velkoformátové skenování starých map a patentovanou technologii pro skenování glóbů. Obě zařízení pořídil VÚGTK v rámci řešeného projektu NAKI. I ve VÚGTK se nakonec ukázal vyměřený čas jako příliš krátký pro prohlídku všech zajímavých projektů.

Účastníci shodně hodnotili absolvovanou exkurzi jako velmi atraktivní. Umožnila jim nahlédnout do zákulisí institucí, které se kartografií a geoinformatikou prakticky zabývají a je možné, že některý ze studentů v budoucnu s některou z nich bude mít možnost spolupracovat.

Vzhledem k úspěchu první exkurze plánujeme její zopakování na další zajímavá pracoviště. 

 

FOTO Mapy.cz

 

FOTO VÚGTK

 

S podporou Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR

OPVK hor zakladni logolink CB cz

 

Copyright © 2012 Katedra aplikované matematiky | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | Technická univerzita v Liberci

Built with HTML5 and CSS3

Powered by Warp Theme Framework