Print

Národní styly dopravních plánů MHD

Posted in Uncategorised

Zajímáte se o dopravní mapy MHD? A chtěli byste vědět, jak taková mapa vzniká? Odpověď na výše zmíněné otázky bude možná díky sérii tří článků o tvorbě, analýze a postupu tvorby dopravních map, které byly řešeny v rámci bakalářské práce pod vedení pana Mgr. Jiřího Šmídy, PhD.

 

 


Při zkoumání schematických map hromadné dopravy je možné najít rozdíly v geometrických a estetických kritériích, jež jsou používány k reprezentaci těchto map v různých městech, avšak veškeré tyto mapy sdílejí potřebu grafické jednoduchosti při zachování obsahu informací a čitelnosti. Z tohoto důvodu vytvořil britský autor A. Morrison 4 národní styly dopravních map, k nimž došel po analýze několika evropských map veřejné dopravy, mezi jejichž prvky našel podobnosti a zákonitosti.

Francouzský styl: identifikuje každou linku pomocí jiné barvy. Čísla jednotlivých linek jsou zobrazena až u konečných zastávek. Jedná se o přehledný styl, avšak v případě, pokud více linek prochází jedním úsekem, pak zatěžuje prostor z hlediska grafiky. Používán ve Francii, Švýcarsku či Belgii. 

Obr. 1 Schematická mapa ve francouzském stylu (zdroj: http://transitmaps.tumblr.com/)

Klasický styl: všechny druhy dopravy jsou zobrazeny pomocí jednoho druhu linie, linky jsou od sebe odlišeny popisem (zpravidla číslo linky podél dané linie). Vhodné pro zobrazení jednoho druhu dopravy (často pro tramvaje nebo autobusy), pro více druhů může působit nepřehledně. Ze všech čtyř stylů graficky nejméně zatěžuje prostor, proto se aplikuje na komplikované sítě. Nejčastěji používán v Itálii, Velké Británii a Portugalsku.

Obr. 2 Schematická mapa v klasickém stylu (zdroj:http://transitmaps.tumblr.com/)

Skandinávský styl: stejný styl jako klasický, avšak s rozdílem že využívá barevného rozlišení. Stejná barva je použita pro linky stejného směru nebo významnosti. Linky jsou seskupovány tak, aby se v jedné ulici střetl omezený počet barev (většinou dvě až tři). Lze označit za kombinaci klasického a francouzského stylu, kde výhodou je použití barev, čímž je přehlednější a méně graficky náročný. Používán ve Skandinávii, Německu, Rakousku a také Španělsku.

Obr. 3 Schematická mapa ve skandinávském stylu (zdroj: http://www.ika.ethz.ch/publications/avelar/figures/CM0527_Fig_8_amsterdam.jpg)

Nizozemský styl: každý druh dopravy (tramvaj, autobus, metro, vlak) je odlišen stylem linie (barvou i strukturou). Linky stejného druhu dopravy jsou vyjádřeny stejným stylem, avšak jsou odlišeny popisem linie. Ve velkém množství jednotlivých druhů dopravy není příliš přehledný. Více je využíván v tematických mapách. Tento styl je používán v Nizozemí.

Obr. 4 Schematická mapa v nizozemském stylu  (zdroj: http://transitmaps.tumblr.com/image/78158747298)


Zdroj: MORRISON, A. 1996. Public Transport Maps in Western European Cities. The Cartographic Journal. roč. 33, č. 2, s. 93 – 110. ISSN 0008-7041.

S podporou Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR

OPVK hor zakladni logolink CB cz

 

Copyright © 2012 Katedra aplikované matematiky | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | Technická univerzita v Liberci

Built with HTML5 and CSS3

Powered by Warp Theme Framework