Print

Postup tvorby dopravního plánu Liberce

Posted in Uncategorised

Třetí, závěrečný, článek se věnuje postupu při tvorbě dopravnách map a zároveň je v článku ukázka výsledného plánu. Postup tvorby nové dopravní mapy MHD Liberce se skládá z několika dílčích částí od digitalizace jednotlivých linek MHD, až po doplnění dodatečných informací v legendě. Každý z jednotlivých kroků je rozdělen do dílčích částí.

číst dále...


 


1. Digitalizace a schematizace

  • zakreslení dopravních linek do mapy
  • schematizace dopravních linek pomocí funkcí GIS
  • upravení vzhledu sítě

2. Volba kompozice

  • výběr z Morrisonových stylů
  • výběh barev na jednotlivé linky
  • volba formátu dopravního plánu MHD
  • tvorba znakového klíče

3. Volba orientačních prvků v krajině Liberce

4. Dodatečné informace

  • schéma terminálu Fügnerova
  • přidání dalších informací

Digitalizace a schematizace

Prvním krokem byla volba softwaru, v němž bude nová mapa tvořena. Pro tyto potřeby byl zvolen jako výchozí program software od společnosti ESRI ArcGIS 10.2. Samotná tvorba mapy započala digitalizací dílčích linek MHD na podkladové mapě, kterou byla zvolena ZMČR v měřítku 1:800. Po dokončení digitalizace linek byl získán celkový přehled o rozložení sítě a charakteristických zatáčkách, které jsou pro linky typické. Následným krokem byla volba schematizace reality, čímž došlo ke zjednodušení celé sítě a tím lepší přehlednosti. Schematizace byla prováděna pomocí nástroje Simplify Line (zjednodušení linie), jenž spadá v programu ArcGIS pod kartografickou generalizaci. Tímto nástrojem byly generalizovány všechny linky MHD.

Po použití uvedených nástrojů bylo pro lepší vizualizaci použito reprezentací, které slouží k přizpůsobení vzhledu prvků. Takováto dodatečná kontrola pomáhá dodržet přísná kartografická pravidla nebo jen čistě zlepšit vizualizaci prvků. Na konkrétní mapě byly použity k řešení konfliktů (střetů) linií tramvajových a autobusových linek. Výhodou reprezentací je fakt, že původní data zůstávají nezměněna.

Finální úpravy sítě probíhaly v programu na zpracování vektorové grafiky s názvem Adobe Illustrator CC. Tento program byl využit především ke korekci tramvajových a autobusových linek, kdy šlo o vytvoření mezer se stejně velkými rozestupy.

Volba kompozice

Z Morrisonových národních stylů byl volen nizozemský styl, avšak byl rozšířen u tramvajových linek o styl francouzský, kdy je každá ze čtyř tramvajových linek zobrazena pomocí jiné barvy. Barvy pro jednotlivé linky tramvají a pro linky autobusů byly voleny podle studia zahraniční tvorby. Ty části mapy, jež se již do mapového pole nevešly, jsou zobrazeny s šipkami, jež ukazují směr, jímž autobus či tramvaj pokračují až do své konečné zastávky.

U tvorby znakového klíče nově vznikající mapy bylo nejvíce přihlédnuto k mapě veřejné dopravy v Zürichu. Nově vzniklá mapa hromadné dopravy v Liberci má jednotlivé zastávky zobrazeny pomocí bílého kruhu s černým orámováním. Zastávky přestupní (zastávka, v níž se setkávají dva a více druhů dopravy – v našem případě autobus a tramvaj), jsou zobrazeny pomocí obdélníku s černým orámováním, jenž má zaoblené hrany a jehož velikost se zvětšuje spolu s rostoucí hierarchií.

V rámci vyjadřovacích prostředků byl řešen také podklad, na kterém je nová mapa zobrazena. Byly voleny lesy a travnaté plochy po celém území Liberce. Veškeré travnaté a lesní plochy byly tvořeny formou digitalizace ze ZMČR v měřítku 1:1000 a poté byla aplikována generalizace. Součástí podkladu je pro lepší orientaci zařazena lanovka směřující na Ještěd, která je znázorněna linií zakončenou z obou stran kruhem s černou výplní.

Orientační body v krajině

Orientační body v krajině byly zvoleny na základě hodnocení návštěvníků webové stránky (uživatelské databáze) tripadvisor.com, která je považována za relevantní zdroj informací. Na této stránce lidé hodnotí a určují nejznámější a nejčastější cíle cest, z tohoto důvodu ji můžeme označit za takový online soubor mentálních map uživatelů. Tyto orientační body, které byly umístěny do mapy MHD Liberce, jsou hotel a televizní vysílač Ještěd, Botanická zahrada Liberec, Zoologická zahrada v Liberci, Nová radnice na náměstí Dr. Edvarda Beneše, Regionální galerie v Liberci, Centrum Babylon Liberec a Severočeské muzeum v Liberci. Dále bylo zvoleno vlakové nádraží a krajská nemocnice Liberec.

Doplnění dodatečných informací

Při doplňování více informací bylo do celé koncepce mapy přidáno schéma terminálu Fügnerova, který slouží jako přestupní místo pro všechny linky MHD. Schéma bylo koncipováno stejným způsobem, jako dosavadní, jenž bylo vytvořeno DPMLJ, avšak s tím rozdílem, že jsou změněny barvy tramvajových linek a celkově je upraveno podle nově vzniklé mapy a je k němu přidána legenda.

Výsledek tvorby: Pro zvětšení klikněte na obrázek.

 

 

S podporou Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR

OPVK hor zakladni logolink CB cz

 

Copyright © 2012 Katedra aplikované matematiky | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | Technická univerzita v Liberci

Built with HTML5 and CSS3

Powered by Warp Theme Framework