Print

ODBORNÁ EXKURZE V OBORU KARTOGRAFIE A GIS, 31. 5. 2013

Written by Jiří Šmída. Posted in Uncategorised

Print

Zemská observatoř NASA: Rozsáhlé lámání mořského ledu v Beaufortově moři

Written by Jiří Šmída. Posted in Uncategorised

VIIRS img uvodProjekt NASA (National Aeronautics and Space Administration) nazvaný prostě Earth Observatory (Zemská observatoř) je založen na vhodném výběru satelitního snímku Země a jeho interpretaci pojaté vždy zajímavým způsobem. Výsledkem je úspěšná popularizace odborné práce celé agentury, jejího výzkumného vesmírného programu. Hlavním kritériem výběru snímků přitom je možnost poukázat na nějaké přírodní riziko - požáry, tropické a písečné bouře, vulkanickou činnost, záplavy. Jak ukazuje ale příklad v tomto článku, série snímků pořízená senzorem VIIRS v termální části elektromagnetického spektra může názorně vizualizovat i běžné přírodní jevy, jakkoliv plošně těžko představitelné.

Přečtěte si o dalším příkladu aplikace dálkového průzkumu Země, tentokrát ve výzkumu arktického mořského ledu.

Print

řešené projekty

Written by Jiří Šmída. Posted in Uncategorised

 


icon menusm kontaktNeoCartoLink: Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace
Supporting the creation of a national network of new generation of Cartography

Projekt síťování českých univerzitních i privátních odborných pracovištích zabývajících se novými přístupy v kartografii.

logo neocartolonk bile pozadi 250px

Hlavní řešitel: Univerzita Palackého v Olomouci. Partneři sítě: Masarykova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Geodézie On Line, spol. s r.o., T-MAPY spol. s r.o.

Období řešení: 1. 5. 2012 - 30. 4. 2014

icon menusm weblinks www

 


icon menusm kontaktZapojení týmu KLIMATEXT do mezinárodní spolupráce
Strengthening international cooperation of the KLIMATEXT research team

Projekt podporující vytvoření mezinárodního výzkumného týmu statistiků a klimatologů.

logo klimatext

Hlavní řešitel: Technická univerzita v Liberci

Období řešení: 1. 10. 2011 - 30. 9. 2014

icon menusm weblinks www

 


icon menusm kontaktPříhraničí 2.0
Grenzraum 2.0

Mezinárodní projekt si vzal za cíl vytvořit prostor pro spolupráci deseti studentů naší fakulty, deseti Přírodovědecké fakulty UJEP a deseti německých studentů Technické univerzity v Chemnitz. Během dvacetišesti měsíců jeho řešení se tato skupina setká na několika víkendových i týdenních akcích s cílem nejen se seznámit s teorií (přeshraniční instituce, regionální politika, prjektové řízení), ale především s cílem vytvořit konkrétní návrhy příhraničních projektů.

grenzraum

Hlavní řešitel: Technická univerzita v Chemnitz

Partneři: Technická univerzita v Liberci, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Období řešení: 1. 10. 2012 - 30. 11. 2014

icon menusm weblinks www

Print

Spolupráce s praxí

Written by Jiří Šmída. Posted in Uncategorised

Naše pracoviště dlouhodobě sleduje potřebnost spolupráce s veřejnými institucemi na poli aplikovaného výzkumu a zajištění praktických praxí studentů. Důležitým bodem námi respektované filozofie je budování kvalitního partnerství založeného na oboustranně respektované a obohacující spolupráci. Cílem budování sítě spolupracujících partnerských institucí je zajistit trvalý pozitivní vliv na odbornou vědeckou činnost akademických pracovníků Technické univerzity v Liberci, stejně jako praktickou a odbornou úroveň studijních programů. Experti spolupracujících institucí jsou zapojování do definování témat závěrečných prací, vedení studentů na jejich praxích, konzultací studentům i přímo do vedení výuky ve vybraných předmětech.

Spolupracující instituce

Magistrát města Liberec
Oddělení územního plánování: realizace metodik posouzení zátěže životního prostředí ORP Liberec a města Liberec. Spolupráce na tvorbě a aktualizaci vybraných jevů ÚAP. vedení odborných praxí studentů, poskytování odborných konzultací.
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu: vývoj sady plánů města pro podporu cestovního ruchu (Mapy Direction).

Městské informační centrum Jablonec nad Nisou
Vývoj sady plánů města pro podporu cestovního ruchu (Mapy Direction).

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Konzultace a analýzy pro závěrečnou zprávu o epidemii akutní gastroenteritidy v obcích Nový Bor a Okrouhlá, 2015, spolupráce při definování témat závěrečných prací studentů, vedení odborných praxí v oboru aplikovaná geografie (aplikace GIS při zpracování dat a úloh v gesci hygienické stanice).

Krajský úřad Libereckého kraje
Spolupráce při zajištění vzdělávacíích akcí Dny GIS LIberec. Vedení odborných praxí studentů oboru Aplikovaná geografie. Spoluautorství Atlasu životního prostředí Libereckého kraje. Odborná spolupráce při tvorbě podkladů pro územní plán VÚSC.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Spolupráce při definování témat závěrečných prací studentů a vedení odborných praxí na téma využití GIS v problematice hasičských záchranných sborů.

Oblastní galerie v Liberci
Analýzy starých map a plánů, vývoj webových mapových aplikací a jejich instalace pro výstavu Německočeská výstava Liberec 1906 (červen-září 2016).

Severočeské muzeum v Liberci
Využití GIS pro tvorbu datového modelu geologické sbírky a jeho vizualizace metadami webové kartografie.

IQLANDIA, o.p.s. Liberec
Návrh a technické provedení exponátů pro expozici zaměřených na GIS a geografii.

 

Školská zařízení

Gymnázium F. X. Šaldy Liberec
Realizace projektů SIPVZ - zavedení metod GIS do výuky. Spolupráce na vedení výuky s využitím GIS.

Základní škola Sadská
Realizace projektů SIPVZ - zavedení metod GIS do výuky. Spolupráce na vedení výuky s využitím GIS.

Vysoké školy

Česká zemědělská univerzita v Praze
Příprava a realizace projektu Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko Prameny spojují krajiny a státy - environmentální vzdělávání a kooperace v regionu Liberec-Zittau/Quellen verbinden Landschaftseinheiten und Staaten - Umweltbildung und Kooeration in der Region Liberec-Zittau (2016-2019)

Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
Příprava a realizace projektu Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Příhraničí 2.0/Grenzraum 2.0 (2012-2015)

Technische Universität Chemnitz
Příprava a realizace projektu Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Příhraničí 2.0/Grenzraum 2.0 (2012-2015)

Technische Universität Dresden, IHI Zittau
Příprava a realizace projektu Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko Prameny spojují krajiny a státy - environmentální vzdělávání a kooperace v regionu Liberec-Zittau/Quellen verbinden Landschaftseinheiten und Staaten - Umweltbildung und Kooeration in der Region Liberec-Zittau (2016-2019)

Print

Napsali o nás

Written by Jiří Šmída. Posted in Uncategorised

Monitoring tisku (výběr)

Datum Téma Zdroj/Odkaz
     
     
05.07.2016 Mapy Direction ČTK/Liberecká drbna: Kam vyrazit? V Liberci a Jablonci vzniká třetí mapa zajímavých míst
24.6.2016 Mapy Direction Genus Plus: DIRECTION: Staňte se spoluautory mapy pro aktivní návštěvníky Liberce a Jablonce!
22.06.2016 Webmapy Výstava 1906 Genus Plus: MUSÍTE VIDĚT: Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906
20.6.2016 Mapy Direction Jablonecký deník: Mapu tvoří i pro dospělé turistyMapu tvoří i pro dospělé turisty
16.06.2016 Prameny spojují Deníky Bohemia/Liberecký deník: Studenti hledají zapomenuté studánky a prameny v česko-německém pohraničí
3.5.2016 Projekt Prameny spojují Český rozhlas: Liberec: Vědci a studenti pátrají po zapomenutých studánkách a pramenech
15.4.2016 Projekt Prameny spojují Genus Plus: Vědci zkoumají prameny v česko-německém příhraničí
24.3.2016 Mapy Direction  Týdeník Květy, roč. 2016, č. 12, s. 20-23: Kronika Země: Máš tip? Zanes to do mapy! 
24.2.2016 Mapy Direction Mladá fronta Dnes: Vznikla mapa nejlepších rodinných výletů. Svůj tip poslaly stovky lidí
únor 2013 Dny GIS Liberec ArcWatch: Students Celebrate GIS Day in Unique Ways
13.12.2012 Projekt Grenzraum 2.0 RTM+: Příhraničí prostorem pro spolupráci studentůTM+: Příhraničí prostorem pro spolupráci studentů
22.11.2012 Dny GIS Liberec Česká televize: Události v regionech (Praha): Dny geografických informačních systémů v liberecké vědecké knihovněDny geografických informačních systémů v liberecké vědecké knihovně
6.11.2012 Projekt Grenzraum 2.0  Český rozhlas, Radio Praha: „Grenzraum 2.0" - Uni Chemnitz bildet zu Experten für sächsisch-tschechische Projekte aus
     

 

Studenti hledají zapomenuté studánky a prameny v česko- německém pohraničí
Zdroj: http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/studenti-hledaji-zapomenute-studanky-a-prameny-v-cesko-nemeckem-pohranici-20160616.html

S podporou Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR

OPVK hor zakladni logolink CB cz

 

Copyright © 2012 Katedra aplikované matematiky | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | Technická univerzita v Liberci

Built with HTML5 and CSS3

Powered by Warp Theme Framework