Grenzraum2.0/Příhraničí2.0

grenzraumSpolečný projekt univerzit v Ústí nad Labem, Chemnitz (Německo) a Liberci.

Print

Mapové výstupy

Written by Daniel Vrbík. Posted in grenzraum

Projekt Grenzraum 2.0/Příhraničí 2.0 byl ukončen vydáním závěrečné publikace Grenzraum 2.0: Kooperation und innovative ideen im sächsisch-tschechischen Grenzraum/Příhraničí 2.0: Spolupráce a inovativní ideje v česko-saském příhraničí (Garsztecki, Jeřábek, Scherm, Šmída 2014). Tato publikace obsahuje mimo jiné 17 map popisujících česko-saské příhraničí ve fyzickogeografických a socioekonomických souvislostech. Jednotlivé mapy si můžete prohlédnout níže.

   

GARSZTECKI, S., JEŘÁBEK, M., SCHERM, I., ŠMÍDA, J., 2014. Příhraničí 2.0. Spolupráce a inovativní ideje v česko-saském příhraničí. 421 s., Chemnitz. ISBN 978-3-9814619-8-5

Print

Projektové setkání v Liberci

Written by Jiří Šmída. Posted in grenzraum

Společný prejekt tří univerzit v česko-saském příhraničí vstupuje do závěrečné fáze. Úkolem studentů je po celou dobu jeho relalizace vnímat všechny lektory natolik pečlivě, aby v závěrečné fázi dokázali připravit vlastní skupinové návrhy projektů zaměřených na příhraniční oblasti. Tyto projekty budou prezentovat nejen na závěrečné konferenci, která se uskuteční již v listopadu 2014 v Ústí nad Labem, ale i ve společné publikaci.

Poslední víkedn v červnu bylo v Liberci krásné počasí. Na programu byl koučovací víkend s jediným bodem programu: intenzivně pracovat na dokončení projektů studentů. Nic ale nebránilo i společnému poznávání Liberce ve volném čase. Návštěva liberecké radniční věže s výhledem na město, vratislavických pivních slavností nebo nové regionální galerie.

Projekty jsou téměř hotové a čeká nás práce na jejch korekturách a překladech. Dvoujazyčná publikace se záznamem průběhu celého projektu vyjde již v listopadu u příležitosti závěrečné konference projektu.

 • 10343528_10202396715338898_7256875319267265207_n
 • 10348863_10202396639457001_4083527751532537581_o
 • 10352041_10202396601616055_7539159039100420682_n
 • 10353697_10202396703698607_5275020607568469445_n
 • 10387629_10202396621296547_1541460752352458595_n
 • 10406963_10202396681778059_8104638716719770896_n
 • 10418412_10202396679337998_8517217005166320480_n
 • 10455765_10202396651937313_1542732436968572540_n
 • 10456053_10202396711818810_5397499424902006111_n
 • 10469301_321206298036784_5636186696065926820_o
 • 10477423_10202396636856936_7827862580216525193_o
 • 10478187_10202395844397125_3515925910621658590_n
 • 10487352_10202396625736658_4255626570247245182_n
 • 10497070_10202396720539028_2649135303085604840_o

Foto: Dominika Skubová, Technická univerzita v Liberci 2014

Print

Projekt Grenzraum v polovině

Written by Jiří Šmída. Posted in grenzraum

Projekt Příhraničí 2.0 podpořený finančními prostředky z programu Cíl 3 se dostává do své druhé poloviny. Do projektu je zapojeno 14 studentů Technické univerzity, kteří společně se svými vrstevníky studujícími na univerzitách v Ústí nad Labem a v německém Chemnitz dělají vše proto, aby získali potřebné odborné znalosti a dovednosti pro přípravu projektů zaměřených na příhraničí a přeshraničí. Jejich prací prolínající se celým projektem je jimi zvolené téma, které zpracovávají do podoby projektu, jaký by mohl být podkladem pro žádost o udělení grantu. K tomu účelu si studenti vytvořili pracovní skupiny, v jejichž kruhu řeší všechny odborné otázky potřebné pro formulaci cílů, výstupů, zdůvodnění potřebnosti, možných rizik v realizaci projektu a dalších částí obvyklých pro skutečné projektové žádosti.

Součástí projektu jsou víkendová setkání, jako je to zatím poslední, prosincové v německém klášteře St. Marianthal u Ostritz. V Marienthalu, stejně jako před tím v Krásné Lípě, na Jizerce či v Laubuschi, studenti komunikují s odborníky, lektory. A především navzájem se svými kolegy z partnerských univerzit. Krom zajímavých měkkých dovodností a odborných znalostí získávají i nové kontakty, jejichž potenciál se může jednou v budoucnu ukázat jako prospěšný pro jejich odbornou dráhu.

1474386 253788464778568 700519601 n

Partneři projektu Grenzraum 2.0/Příhraničí 2.0

EFRE tsch gr           Logo Ziel3 HKS

 

Copyright © 2012 Katedra aplikované matematiky | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | Technická univerzita v Liberci

Built with HTML5 and CSS3

Powered by Warp Theme Framework