Print

Otázky z oboru geoinformatika a kartografie pro SZZ

Written by Jiří Šmída. Posted in studium na FP TUL

Otázky pro státní závěrečnou zkoušku jsou v platné verzi pro daný akademický rok uveřejněny na webu fakulty: http://www.fp.tul.cz/student/szz/category/geografie